شروع عمليات بهره برداري توليد انبوه خط نورد ميلگرد مجتمع فولاد صائب تبريز

 روابط عمومي

 شنبه 3 شهریور 1397

 بازديد 95 دفعه

شروع عمليات بهره برداري توليد  انبوه خط نورد ميلگرد مجتمع فولاد صائب تبريز  همزمان با عيد سعيد قربان،  با حضور جناب آقاي مهندس رمضاني مدير عامل محترم گروه توسعه سرمايه گذاري دريك، جناب آقاي مهندس غفران نيا مديرعامل محترم شركت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز و جناب آقاي مهندس قنبري معاونت محترم فني و مهندسي شركت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز